fejlec

Ami jár, az jár!

szerző admin 16 527 views0

Alig ismert 0,5 %-s nyugdíjemelési lehetőség egyéni kérelem alapján.


A nyugdíjasok között többségben lehetnek azok a jogosultak, akik nem tudnak, sőt nem is hallottak az alábbi lehetőségről! Ez nem jelent túlzottan nagy összegű emelést a korábban megszerzett nyugdíjaknál, de kicsikét mégiscsak növeli annak mértékét.

A rendelet vonatkozó paragrafusa:

“22/A. §81 (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása a 83/A–83/B. § szerint szünetel – nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

(2) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is, ha arra a jogosultságot korábban, azóta megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott kereső tevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe.

(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.”

A Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a alapján egyéni kérelem alapján lehetőség nyílik az emelési kérelem beadására az ONYF K27 számú nyomtatványának kitöltése és a munkáltató által a vonatkozó évekre (évenkénti bontásban) kiállított kiadott NYENYI lap mellékletével.
Figyelem! A kérelemhez csatolni kell minden esetben a munkáltató által előző év végén kiadott járulék elszámolási igazolást (levont és befizetett járulékok)!

Az emelés megadása nem automatikus azt kérvényezni kell az igénylő lakóhelye szerinti illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtva. Amennyiben valamennyi adatot megad az igénylő, általában 30 napos határidővel tájékoztatást kap az emelési kérelem elfogadásáról, vagy annak elutasításáról.

Forrás: www.budaorsiinfo.hu

►► KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

 

Facebook Hozzászólás
fent_slider
fent_slider